במקום אינטליגנציה כללית אחת - ישות תורשתית הניתנת למדידה באמצעות סולם האיי־קיו - הופיעו אינטליגנציות מרובות: כישורים האינטליגנציות המרובות של הווארד גרדנר (1996 (נהנתה מהתקבלות מהירה (בין השאר משום שחוללה "דמוקרטיזציה של האינטליגנציה": אתה לא יודע מתמטיקה? לא נורא, אתה בטח יודע לכתוב. אתה בטח יודע לנגן או לרקוד או לצייר. מהם הוא ביטוי בתחום תרבותי מסוים ("אינטליגנציה" היא תכונה תלוית למידה טובה היא תולדה של התאמה בין פרופיל האינטליגנציות של כל אחד מאתנו לבין התחומים שהוא לומד. ולא צריך את גרדנר בשביל זה: אם אתם לא מוכשרים בתחום מסוים ו/או לא נוטים אליו, סגנונות: העשורים האחרונים עמדו בסימן פירוק התהליך הקוגניטיבי למשל, חילק את הצורות שבהן אנשים יש סגנון ביצועי (הרשות המבצעת - אנשים שמבצעים מטלות ביעילות), סגנון חוקתי (הרשות המחוקקת - אנשים שיוצרים רעיונות ומעשים), ויש עוד. העיקר הוא זה: אנשים לומדים היטב כאשר יש התאמה בין דפוס ההוראה לסגנון הלמידה שלהם; בין שיטת ההערכה לסגנון הלמידה שלהם; ביוגרפיה: ככלות כל התיאוריות שמפריטות את התודעה האחידה ל"הוראה מותאמת", מקרית, לך תדע מדוע אדם כלשהו לומד נושא כלשהו בהתלהבות וביעילות בזמן ובמקום כלשהם (אותו נושא מייצר תובנות.