ששירי טבע של משה אבן עזרא אינם נופלים משירי הטבע של אבן שלומו,