מכונה על שם התאים העגולים הגדולים הנראים כך בבדיקה במיקרוסקופ. לעיתים מכונה בשם "קרצינומה בלתי ממוינת".